µBioFree®. Protocol per a control de càrrega microbiològica en establiments

µBioFree®. Protocol per a control de càrrega microbiològica en establiments

Què és?

El protocol d’μBioFree ® per al control de càrrega microbiològica en establiments, ha estat desenvolupat en resposta a la demanda dels clients i el mercat d’un protocol de garantia que permeti evidenciar un control sobre la seva càrrega microbiològica (virus, bacteris, fongs, etc. en qualsevol tipus d’establiment i / o activitat).

Objectiu del Protocol

Aquest desenvolupament pretén donar confiança, davant les reticències socials a les infeccions i contagis amb l’objectiu que qualsevol activitat pugui oferir una garantia als seus clients, usuaris, visites, personal, administració pública, etc. i en última instància, gràcies a la confiança i la seguretat generada davant tercers, continuar amb el desenvolupament habitual de la seva activitat.

A qui va Dirigit?

El protocol es dirigeix a tot tipus d’espais amb afluència de gent que necessitin un protocol per donar la confiança necessària per poder realitzar les activitats amb la màxima normalitat possible: Establiments hotelers, centres comercials, restauració i oci, establiments comercials, centres educatius, oficines / Coworkings, centres de logística i transports, entre molts altres.

Principis del protocol

Principi 1. Anàlisi de Perills.
Principi 2. Determinació de Risc.
Principi 3. Plans / Mesures de control.
Principi 4. Sistema de Vigilància. Control / assajos.
Principi 5 Mesures preventives i correctives.
Principi 6. Procediments de verificació.
Principi 7. Documentació i registres control microbiològic.

Requisits del Protocol

1. Lideratge: La direcció del negoci ha de ser la principal interessada i compromesa amb la seguretat microbiològica dels seus negocis o establiments.
2. Anàlisi de Riscos i mesures de control: Determinació de perills, avaluació dels riscos, així com dels punts / mesures de control.
3. Plans d’Acció i d’operació: aquests establiments han de tenir plans de control sobre instal·lacions i espais, així com plans de control Organitzatius.
4. Monitorització de resultats. El seguiment ha de ser continu perquè el protocol tingui efectivitat.

El Protocol s’aborda des de dues perspectives:

Estructura Antiviral:

• Resiliència dels edificis contra epidèmies, pandèmies o contagis. Considerem aquí aquelles mesures arquitectòniques i espacials: materials, disseny de l’edifici i del seu espai, ocupació i mesures, qualitat de l’aire, espais oberts al lloc de treball per a l’esport i la vitamina D (terrasses), etc ..
• Mesures higièniques d’ús: entrada als edificis, control d’accés a l’edifici, ús d’escales, ascensors, lavabos, zones comunes. “Contactless concept”
• Reacció davant de situacions de pandèmia. Processos de gestió i comunicació definits davant de situacions imprevistes

Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control:

• Mesures de neteja: empreses de desinfecció, protocols certificats amb regularitat segons estudis especialitzats
• Mesures higienicosanitàries: Manipulació d’aliments, competències i consciència de personal; manipulació d’estris o equipaments comuns i hàbits de neteja sota protocols certificats
• Manteniment i neteja: filtres, materials, canvi d’estris, etc
• Hàbits d’ús, mesures extra d’implementació de bones pràctiques: formació de personal, avisos, informació d’ús, etc.

Preguntes Freqüents

 

Hem elaborat aquest article a Preguntes més freqüents en el nostre blog per ajudar-te a resoldre els principals dubtes relacionats amb el protocol.

ANAR A PREGUNTES FREQÜENTS µBioFree®

Enllaços i Guies d’Interès

 

Hem elaborat aquest article d’enllaços i Guies d’Interès al nostre blog.

ANAR A ENLLAÇOS I GUIES D’INTERÈS µBioFree®

Normès d’interès

 

Hem elaborat aquest article de Normes d’Interès al nostre blog.

ANAR A NORMES D’INTERÈS µBioFree®

logo covidwarriors

 

ICDQ Participa amb la iniciativa per la lluita contra la Covid19: Covidwarriors.org