Auditoria de Certificació Model EFQM

Auditoria de Certificació Model EFQM

Què és?
Es una via per l’autoavaluació i la determinació dels processos de millora contínua en entorns empresarials tant privats com públics.

A qui va dirigit?
A totes les empreses que a través de l’autoavaluació el model EFQM pretén una gestió més eficaç i eficient, pretén la identificació dels punts forts i dèbils aplicats a diferents àmbits de l’organització amb una clara intenció de millora contínua.

Beneficis davant el mercat
• Enforteix i millora la imatge del mercat.
• Dona una idea clara de la posició del compromís de les empreses certificades i de la seva posició en el mercat.
• La certificació redueix la desconfiança i amplia les oportunitats de mercat.

Beneficis davant als clients
• Assegura el compliment dels objectius de seguretat organitzativa i responsabilitat davant la societat.
• Demostració a tots els grups d’interès, el seu compromís amb la qualitat i millora contínua.
• Proporciona al client sensació de seguretat i bona gestió.
• Redueix despeses gràcies a una major eficiència.
Beneficis per a l’organització
• Millora l’eficàcia del negoci i el desenvolupament sostenible del mateix.
• Assegura la correcta gestió dins de l’organització, evitant problemes.
• Ajuda en l’organització de l’empresa, augmentant l’eficàcia de la mateixa i controlant millor la traçabilitat del servei.
• Augment de l’atracció, fidelització i retenció de clients.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna