MARCATGE CE DE BARRERES GEOSINTÈTIQUES, GEOTÈXTILS I LÀMINES D’IMPERMEABILITZACIÓ – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

MARCATGE CE DE BARRERES GEOSINTÈTIQUES, GEOTÈXTILS I LÀMINES D’IMPERMEABILITZACIÓ – REGLAMENT (UE) NÚM. 305/2011

ICDQ actua com a Organisme Notificat per a la certificació del Marcatge CE de barreres geosintètiques, geotèxtils i làmines d’impermeabilització, conforme a totes les normes europees harmonitzades aplicables:

• Barreres geosintètiques per a la seva utilització en la construcció d’embassaments i preses.
EN 13361

• Barreres geosintètiques per a la seva utilització en la construcció de canals.
EN 13362

• Barreras geosintètiques per a la seva utilització com a membranes d’impermeabilització davant fluïds en la construcció de túnels i estructures subterrànees.
EN 13491

• Barreres geosintètiques per a la seva utilització en la construcció d’abocadors per a residus líquids, estacions de transferència o recintes de confinament secundari.
EN 13492

• Barreres geosintètiques per a la seva utilització en la construcció d’obres d’emmagatzemante i abocadors de residus sòlids.
EN 13493

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en la construcció de carreteres i altres zones de trànsit.
EN 13249

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en construccions ferroviàries.
EN 13250

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en moviments de terres, cimentacions i estructures de contenció.
EN 13251

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en sistemes de drenatge.
EN 13252

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en obres per el control de l’erosió.
EN 13253

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en la construcció d’embassaments i preses.
EN 13254

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en la construcció de canals.
EN 13255

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en la construcció de túnels i estructures subterrànees.
EN 13256

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en els abocadors de residus sòlids.
EN 13257

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en projectes de contenidors per a residus líquids.
EN 13265

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en paviments i cobertes asfàltiques.
EN 15381

• Geotèxtils i productes relacionats per al seu ús en infraestructures de transport.
EN 15382

• Làmines bituminoses com armadura per a impermeabilització de cobertes.
EN 13707

• Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de cobertes.
EN 13956

• Làmines anticapilaritat plàstiques i de cautxú.
EN 13967

• Làmines anticapilaritat bituminoses.
EN 13969

• Làmines flexibles per a impermeabilització de taulers de pont de formigó i altres superfícies de formigó per a trànsit de vehicles.
EN 14695

Volver