Marcatge ce d’adhesius i sistemes de protecció i reparació d’estructures de formigó – Reglament (UE) núm. 305/2011

Marcatge ce d’adhesius i sistemes de protecció i reparació d’estructures de formigó – Reglament (UE) núm. 305/2011

ICDQ actua com a Organisme Notificat per a la certificació del Marcatge CE d’adhesius i sistemes de protección i reparació d’estructures de formigó, conforme a totes les normes europees harmonitzades aplicables:

• Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Sistemes per a protecció de superfície.
EN 1504-2

• Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Reparació estructural i no estructural.
EN 1504-3

• Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Adhesius estructurals.
EN 1504-4

• Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Productes i sistemes d’injecció del formigó.
EN 1504-5

• Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó.
Anclatges d’armadures d’acer.
EN 1504-6

• Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó. Protecció contra la corrosió d’armadures.
EN 1504-7

• Adhesius d’ús general per a unions estructurals.
EN 15274

• Adhesius estructurals anaeròbics per a les unions metàl.liques coaxials en edificació i estructures d’ingenieria civil.
EN 15275

Volver