Auditoria de certificació Gestió de la seguretat de la informació

Auditoria de certificació Gestió de la seguretat de la informació

Què és?
Actualment les empreses s’enfronten cada vegada més a riscos i inseguretats procedents d’una àmplia varietat de fonts que poden danyar de forma important els seus sistemes d’informació i poden posar en perill la continuïtat del negoci.
Davant d’aquest panorama és imprescindible que les empreses portin a terme una avaluació dels riscos de seguretat de la informació i estableixin les estratègies i controls necessaris i adequats que assegurin una eficaç protecció i salvaguarda de la informació.

A qui va dirigit?
El servei de certificació de sistemes de gestió de la seguretat de la informació en base a la norma ISO 27001 va dirigit a totes aquelles empreses que vulguin demostrar que han implantat el conjunt de controls adequats per assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat del seu sistema d’informació. Quant més alt és el valor de la informació, més són els riscos associats a la seva pèrdua, deteriorament, manipulació indeguda o malintencionada.

Beneficis de la certificació d’un sistema de gestió de seguretat de la informació
• Més seguretat en l’organització.
• Aliances comercials i e-commerce més segures.
• Més confiança en el client.
• Donar una imatge de confiança al consumidor.
• Auditories de seguretat més precises i fiables.
• Menor Responsabilitat Civil.

Permet una integració amb altres referencials així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna