AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ Gestió de la Qualitat Certificació ISO 9001

AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ Gestió de la Qualitat Certificació ISO 9001

Què és?
La implantació d’un sistema de gestió de la qualitat segons la certificació ISO 9001 permet a les organitzacions demostrar la seva capacitat per proporcionar, de forma coherent, productes o serveis que satisfacin els requisits del client i els reglamentaris aplicables.

A qui va dirigit?
La gestió de la qualitat segons la certificació ISO 9001, va dirigit a tot tipus d’empreses, ja siguin industrials o de serveis, públiques o privades, pimes, micro pimes o grans organitzacions, que disposin d’un sistema de gestió implantat i desitgin obtenir un certificat de compliment emès per una entitat independent i de reconegut prestigi.

Beneficis davant el mercat
• Millora la imatge de l’empresa i dels seus productes i/o serveis.
• Facilita l’accés a nous mercats i l’expansió internacional gràcies a la confiança que genera entre els clients i consumidors.

Beneficis davant els clients
• Suposa una defensa contra la competència deslleial.
• Augmenta la satisfacció dels clients. Redueix auditories i/o controls externs.

Beneficis per la gestió de l’organització
• Millora l’eficàcia i adequació del sistema de gestió de la qualitat.
• Estimula a l’organització per entrar en un procés de millora contínua.
• Augmenta la motivació i la participació del personal, disminuint l’absentisme laboral.
• Permet optimitzar la gestió dels recursos.
• Permet una integració amb altres referencials així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.
• Pels centres de formació, a més, garanteix i dóna seguretat als usuaris o clients dels centres de formació formació. Reforçant la imatge de professionalitat de l’organització.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna