Gestió energètica

Gestió energètica

Què és?
El sistema de gestió energètica és la part del sistema de gestió d’una organització dedicada a desenvolupar i implantar la seva política energètica, així com a gestionar aquells elements de les seves activitats, productes o serveis que interactuen amb l’ús de l’energia. La norma ISO 50001 estableix els requisits que ha de posseir un sistema de gestió energètica, amb la finalitat de realitzar millores contínues i sistemàtiques del rendiment energètic de les organitzacions.

A qui va dirigit?
El servei de certificació de sistemes de gestió energètica va dirigit a totes aquelles organitzacions que vulguin demostrar que han implantat un sistema de gestió energètica, que fan més ús d’energies renovables o excedents, i que han sistematitzat els seus processos energètics, buscant la seva coherència amb la política energètica de l’organització.
La certificació d’un sistema de gestió energètica assegura el control i seguiment sistemàtic dels aspectes energètics i la millora contínua de l’acompliment energètic. Això contribueix a un ús de l’energia més eficient i més sostenible, atorgant confiança en el sistema de gestió.

Beneficis energètics i ambientals
• Optimització de l’ús de l’energia.
• Foment de l’eficiència energètica en les organitzacions.
• Disminució de les emissions de gasos (CO2) a l’atmosfera.
• Reducció dels impactes ambientals.
• Ús adequat dels recursos naturals.
• Impuls d’energies alternatives i renovables.

Beneficis per a l’organització
• Imatge de compromís amb el desenvolupament energètic sostenible.
• Compromís actiu davant el canvi climàtic.
• Compliment dels requisits legals i reglamentaris.

Beneficis socio-econòmics
• Disminució de l’impacte sobre el canvi climàtic.
• Estalvi en la factura energètica.
• Reducció de dependència energètica exterior.

Permet una integració amb altres referencials així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna