AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ Gestió ambiental

AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ Gestió ambiental

Què és?
La certificació d’un sistema de gestió ambiental d’acord a la norma ISO 14001 ofereix la possibilitat de sistematitzar de manera senzilla els aspectes ambientals que es generen a cada una de les activitats que es desenvolupen a una organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

A qui va dirigit?
El servei de certificació de sistemes de gestió ambiental va dirigit a tot tipus d’empreses, ja siguin industrials o de serveis, públiques o privades, pimes, micro pimes o grans organitzacions, que disposin d’un sistema de gestió implantat i desitgin obtenir un certificat de compliment emès per una entitat independent i de reconegut prestigi.

Beneficis de la certificació d’un sistema de gestió ambiental
• Establir una política activa de respecte al medi ambient, així com la creació d’objectes ambientals que evidenciïn la sòlida actuació controlant l’impacte de les activitats desenvolupades.
• La reducció de costos de la gestió de residus o primes d’assegurances, eliminar barreres a l’exportació, reduir el risc de litigis i sancions, tenir més gran accés a subvencions i altres línies de finançament preferents o disminuir els riscos laborals motivant al personal.
• Evidenciar el compromís amb clients, inversors, públic i entorn.
• Millorar la qualificació de la seva organització per accedir a licitacions i subvencions públiques.

Permet una integració amb altres referencials així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna