AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ del Sistema de Gestió Ambiental

AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ del Sistema de Gestió Ambiental

Què és?
La certificació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb la norma ISO 14001 ofereix la possibilitat de sistematitzar de manera senzilla els aspectes ambientals que es generen a cada una de les activitats que es desenvolupen a una organització, a més de promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics.

A qui va dirigit?
El servei de certificació d’un sistema de gestió ambiental va dirigit a tot tipus d’empreses, ja siguin industrials o de serveis, públiques o privades, pimes, micro pimes o grans organitzacions, que disposin d’un sistema de gestió implantat i desitgin obtenir un certificat de compliment emès per una entitat independent i de reconegut prestigi.

Beneficis de la certificació d’un sistema de gestió ambiental
• Establir una política activa de respecte al medi ambient, així com la creació d’objectes ambientals que evidenciïn la sòlida actuació controlant l’impacte de les activitats desenvolupades.
• La reducció de costos de la gestió de residus o primes d’assegurances, eliminar barreres a l’exportació, reduir el risc de litigis i sancions, tenir més gran accés a subvencions i altres línies de finançament preferents o disminuir els riscos laborals motivant al personal.
• Evidenciar el compromís amb clients, inversors, públic i entorn.
• Millorar la qualificació de la seva organització per accedir a licitacions i subvencions públiques.

Permet una integració amb altres referencials així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna