FORMACIÓ VIRTUAL

FORMACIÓ VIRTUAL

Què és?
L’avanç de la formació virtual en els últims anys no ha fet sinó evidenciar la necessitat d’una regulació d’aquest sector que cada dia s’ofereix més com la millor alternativa de formació per a totes aquelles empreses i treballadors que volen fer de la formació un procés constant sobre el qual assentar la seva adaptació al canvi a través de la capacitació contínua dels seus treballadors.

A qui va dirigit?
Mitjançant la certificació d’accions formatives a través d’aquesta norma s’aconsegueix la millora de la competitivitat i capacitat d’innovació de la formació, basada en l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions TIC. D’aquesta manera es garanteix l’èxit del projecte, que els continguts i metodologies ofertes compleixen uns estàndards de qualitat, garantint l’accessibilitat a les plataformes, solvència i coneixement.
Les accions formatives dins de l’abast de la norma UNE 66181 són aquelles que estan destinades a persones que volen incorporar-se al mercat de treball i als treballadors que volen millorar la seva condició laboral actual. S’exclou explícitament del seu abast l’ensenyament reglat.

Beneficis de la certificació de les accions formatives
• Que les empreses poden demostrar, a través de la certificació, el seu compromís amb assolir l’excel·lència en la formació en línia, oferint prestigi, reconeixement i un valor afegit a la seva oferta formativa i així posicionar-se com a líders del sector entre la competència.

• L’alumnat pot adquirir un aprenentatge significatiu i de qualitat escollint, entre l’oferta formativa al seu abast, aquells cursos que destaquin per la seva interactivitat, facilitat d’assimilació i comprensió, a més del compromís d’atenció tutorial metodologia i recursos d’acord a les seves necessitats, l’ocupabilitat de cara al mercat laboral i accessibilitat de l’entorn virtual d’aprenentatge posat a la seva disposició.
 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna