Auditoria de certificació Bones pràctiques de fabricació

Auditoria de certificació Bones pràctiques de fabricació

Què és?
La norma ISO 22716 proporciona un enfocament global per a un sistema de gestió i estableix directrius per la producció, control, emmagatzematge i expedició per als professionals de fabricació dels productes cosmètics. Aquestes directrius estan destinades a proporcionar una guia de Bones Pràctiques de Fabricació (BPF), acord amb els fonaments que estableix el nou Reglament Europeu per a la indústria cosmètica. El seu objectiu és eliminar i prevenir deficiències en matèria de qualitat i el seu impacte en els consumidors.
El resultat és una norma internacional, auditable i certificable, que estableix els requisits necessaris per als sistemes de gestió de seguretat en productes cosmètics, incorporant els elements de GMP i la valoració del risc en combinació amb un sistema integral de gestió.

A qui va dirigit?
La indústria cosmètica ha estat sempre objecte d’auditories i controls pel tipus de producte fabricat i, sobretot, per a qui va dirigit. De totes formes, fins la data, no tenia un referencial propi que facilités la seva gestió. És una norma específica del sector cosmètic, però també a les indústries relacionades amb ell. En altres paraules, afecta a totes aquelles empreses que intervinguin en alguna fase del procés de fabricació d’un producte. Després de la modificació de la Directiva Europea 76/768/CEE i l’entrada en vigor del REGLAMENT (CE) Número 1223/2009 del PARLAMENT EUROPEU i del CONSELL D’EUROPA és obligatori pels fabricants de productes cosmètics el compliment amb uns requisits de bones pràctiques (GMP, good manufacturing practice).

Entre els seus objectius destaquen
• Establir un adequat control de la fabricació.
• Assegurar la qualitat en les fases del procés de producció, emmagatzematge, conservació i expedició dels productes cosmètics.
• Assegurar la màxima qualitat dels productes.
• Obtenir la màxima seguretat pels consumidors.

Beneficis per a l’organització
• Reforç de la imatge de la companyia i els seus productes.
• Facilita el compliment de la legislació.
• Fomenta les exportacions augmentant la confiança.
• Integra els requisits típics sobre la qualitat del procés i el producte, requisits de Bones Pràctiques de Fabricació amb altres normatives de gestió.
• Conforma una base pel compliment de la qualitat i seguretat en la cadena de distribució dels productes cosmètics acceptada internacionalment.
• Fomenta el compliment de la normativa adoptada pels reguladors en tot el món.
• Controla i redueix la perillositat dels productes cosmètics i promou la millora contínua al llarg de tota la cadena de distribució.

Per la seva estructura, la certificació de la norma ISO 22716 és de fàcil integració en qualsevol altre sistema de gestió així com auditar-los de manera conjunta optimitzant el procés de certificació.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna