Auditoria de certificació Auditoria Legal de PRL

Auditoria de certificació Auditoria Legal de PRL

Què és?
És una obligació legal establerta, en la llei de Prevenció de Riscos Laborals, per a certes empreses, així com una eina que serveix per analitzar els recursos tant propis com externs, la idoneïtat dels sistemes establerts per a la Prevenció de Riscos Laborals i la necessitat de canviar-los o corregir-los.

A qui va dirigit?
El servei d’auditoria legal va dirigit a totes aquelles empreses que desenvolupen activitats preventives amb recursos propis i aquelles que ho desitgin voluntàriament, segons estableixen la Llei 311 de Prevenció de Riscos Laborals i el Real Decret 31, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció i les seves modificacions mitjançant Reals Decrets 04200 i 332010.

Beneficis davant el mercat
• Compliment de la legislació vigent.
• Millora d’imatge respecte a possibles clients.
• Possibilitat d’accedir a certs mercats.
• Possibilitat d’accedir a licitacions de l’estat.

Beneficis davant els clients
• Disminueix el risc de competència deslleial.
• Disminueix el risc cap al client, al complir la legislació vigent.

Beneficis per a l’organització
• Assegurar el compliment de la normativa i legislació en matèria de seguretat i salut laboral.
• Detecció a temps de debilitats que poden donar lloc a incompliments de la normativa vigent.
• Conèixer en tot moment l’eficàcia i l’estat d’aplicació dels procediments preventius.
• Avaluació de la integració de la prevenció en el sistema general de gestió de l’empresa, mitjançant la implantació i aplicació del pla de prevenció de riscos laborals i valoració de la seva eficàcia.
• Una vegada realitzada l’auditoria, l’empresa obté: informe d’auditoria i el certificat acreditatiu de la realització de l’auditoria legal.

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna