Auditoria de certificació gestió antisuborn

Auditoria de certificació gestió antisuborn

Què és?
La norma ISO 37001 de sistemes de gestió antisuborn ofereix a les organitzacions una sèrie de mesures per prevenir, detectar i gestionar conductes delictives de suborn complint amb la legislació i amb altres compromisos adquirits de forma voluntària.

A qui va dirigit?
A tot tipus d’organitzacions de qualsevol mida, sector i naturalesa, i independentment del seu nivell d’exposició al risc que vulguin millorar el seu sistema de compliance penal per donar resposta segura i fiable al que estableix la legislació nacional (Codi Penal) i legislació internacional extraterritorial.

Beneficis
• Permet una integració amb els sistemes de compliance així com amb altres referencials i auditar de manera conjunta optimitzant el procés de certificació, ja que la norma inclou l’estructura comuna de les normes ISO dels sistemes de gestió.
• Assegura els processos de prevenció del delicte de suborn.
• Evidència el compromís explícit i públic de l’organització donant resposta als requisits de la norma.
• Recull les millors pràctiques internacionals i és aplicable a qualsevol país.

Concessió de marques i certificats
Un cop superat el procés, l’organització obté el certificat de conformitat del Sistema de Gestió antisuborn a les organitzacions, d’acord amb la norma ISO 37001. Requisits i Informe d’auditoria externa.

 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna