AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ GESTIÓ DE QUALITAT i EXCEL·LÈNCIA EN CENTRES EDUCATIUS

Què és?
La implantació d’un sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 21001 permet a les organitzacions educatives que realitzen qualsevol tipus de formació i formació ocupacional demostrar la seva capacitat per proporcionar serveis formatius que satisfan els requisits de mercat, clients i els reglamentaris aplicables amb el màxim nivell d’estàndards de qualitat internacionals.

A qui va dirigit?
El servei de certificació de sistemes de gestió de la qualitat en centres educatius va dirigit a tot tipus d’organitzacions públiques o privades que realitzen qualsevol tipus de formació i que disposin d’un sistema de gestió implantat de la qualitat i desitgin obtenir un certificat de compliment de reconeixement internacional emès per una entitat independent i de reconegut prestigi acreditada internacionalment per entitats membre de la IAF. Acreditació Accredia i acreditació IAS.

Beneficis davant el mercat
• Millora la imatge del centre i dels seus serveis formatius / educatius.
• Confiança en el mercat, administracions, alumnes, tutors legals i usuaris.
• Aporta valor al ser avaluada per entitat independent sense interessos en el sector

Beneficis davant dels clients
• Suposa una evidència del compliment dels programes educatius, curriculars, valors, objectius i finalitats educatives de centre.
• Augmenta la satisfacció d’alumnes, tutors legals i usuaris.
• Genera confiança en les administracions i dóna un reconeixement internacionalment reconegut.

Beneficis per a la gestió de l’organització educativa
• Millora l’eficàcia i adequació del sistema de gestió de la qualitat aplicat.
• Estimula a l’organització per entrar en un procés de millora contínua en resultats educatius.
• Augmenta la motivació i la participació de tot el personal.
• Permet optimitzar la gestió dels recursos educatius i augmentar l’eficàcia de les accions formatives.
• Permet una integració amb altres àrees de gestió així com auditar de manera conjunta optimitzant els processos d’auditoria i verificació dels programes educatius, curriculars i d’aprenentatge.
• Facilita la implicació de totes les parts en les finalitats educatives

 

Sol·licitud d’oferta o presupost

Certificaciones

Volver