Ajuda a domicili

Ajuda a domicili

Què és?
És una norma que garantitza els requisits mínims que ha de complir una empresa o organització per realitzar la prestació de servei d’ajuda a domicili assegurant la qualitat d’aquest servei.

A qui va dirigit?
A totes aquelles empreses o organitzacions que realitzen serveis d’ajuda a domicili i vulguin garantitzar la qualitat del propi servei.

Beneficis davant del mercat
• Enforteix la imatge de l’empresa o organització, en la realització de serveis d’ajuda a domicili.
• La certificació redueix la desconfiança i amplia les oportunitats de mercat.

Beneficis davant als clients
• Redueix el risc de competència deslleial.
• Redueix el risc cap al client, a l’assegurar els processos de treball utilitzats en la prestació del servei d’ajuda a domicili.
• La certificació demostra un fort compromís cap als clients, en l’objectiu per aconseguir un servei de qualitat per part de l’empresa.
• Millora la satisfacció dels clients.

Beneficis per a l’organització
• Assegura els processos de qualitat de servei, evitant errors i millorant la seva eficàcia.
• La normativa i el manteniment de la mateixa, busca una millora contínua de l’empresa i els seus serveis d’ajuda a domicili, millorant així els processos de treballs.
• Disminució de riscos en les operacions i activitats de l’organització.
• Augment de l’atracció, fidelització i retenció de clients.
 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna