Accesibilitat

Accesibilitat

Què és?
La implantació d’un sistema de gestió de l’Accessibilitat Universal certificat, busca garantitzar a totes les persones, amb independència de la seva edat o discapacitat, accés a qualsevol part de l’entorn construït, aconseguint així el mateix ús i gaudi dels serveis en ells prestats amb la major autonomia possible en la seva utilització.

A qui va dirigit?
A tota empresa o organització que vulgui assegurar i demostrar el seu compromís social en l’àmbit sobre la igualtat de drets i oportunitats a totes les persones independentment de les seves capacitats.

Beneficis davant el mercat
• Enforteix i millora la imatge de l’empresa.
• Demostra el compromís social de l’empresa o organització.

Beneficis davant els clients
• Assegura la igualtat de drets i oportunitats, siguin quins siguin els clients i les seves capacitats.
• Redueix el risc cap al client, de no poder accedir a les seves instal·lacions o poder fer ús dels seus serveis.
• Millora la satisfacció dels clients.

Beneficis per a l’organització
• Assegura instal·lacions, serveis i mitjans per millorar el rendiment de treballadors siguin quines siguin les seves capacitats.
• Optimitza els recursos de l’empresa o organització tant per a clients com per a treballadors siguin quines siguin les seves capacitats.
• Disminució de riscos d’accidents produïts per mala accessibilitat.
 

Sol·licitud d’oferta o pressupost

Certificacions

Torna