30 setembre, 2020

Les certificacions de Sistema de Gestió de la Qualitat són importants en pro de l’excel·lència, ens marquen unes pautes i uns camins a seguir que provoquen, sens dubte, que les empreses que se sotmeten a aquests processos siguin molt millors.

Avui volem aprofitar l’espai que tenim al nostre bloc, per parlar d’ACEROS BERGARA, empresa a la qual hem renovat recentment la certificació ISO 9001 i es caracteritza per la seva excel·lència. Aquesta organització ja va superar l’auditoria inicial l’any 2014 sense cap NN.CC i des de l’any 2016 no només no han incorregut en cap NN.CC sinó que a cada informe hem pogut destacar el seu enfocament a l’excel·lència i la millora contínua que van polint i millorant al sistema.

A ACEROS BERGARA entenen els processos de certificació com un procés en què tots guanyen i ICDQ es converteix en un gran aliat en tot aquest procés.

A més, volem destacar diferents accions que es duen a terme en aquesta empresa a favor de l’excel·lència:

  • Han engegat un procés d’identificació de Clima Laboral de moment al Centre de Serveis per posteriorment extrapolar-lo a la resta de l’empresa
  • Hi ha una Pro activitat del Departament de Logística com el desplegament d’indicadors del Departament de Logística tant a nivell operatiu com econòmic, cosa que sens dubte millorarà la qualitat del servei.
  • Han impulsat l’eina de “Grups de Treball en Procés” quelcom que millora el funcionament del sistema.
  • L’existència d’una anàlisi de riscos excel·lent duta a terme en tots els processos de l’organització, que els permet treballar en la millora contínua.

També és fonamental destacar la implicació de la Direcció en l’anàlisi de dades duta a terme a la Revisió del Sistema i el seu ple coneixement. És fonamental que la direcció d’una empresa confiï en aquests processos per aconseguir el nivell que ha aconseguit ACEROS BERGARA.

En paraules de la directora de Qualitat, Montserrat Velasco, “La qualitat és la nostra filosofia. A través d’aquesta impulsem la millora contínua en tots els nostres processos basada en tres pilars: La seguretat i les bones pràctiques, la qualitat dels nostres productes i l’excel·lència al servei als nostres clients.”