24 abril, 2020

µBioFree®. Protocol per al control de la càrrega microbiológica en Establiments.

Estem vivint nous temps que requereixen noves solucions. Parlem molt de la “nova normalitat” i aquesta vindrà acompanyada de la forta necessitat de garantir que tenim establiments segurs. Hem de restablir la confiança amb els nostres clients.

μBioFree® és un protocol de garantia que s’ha creat amb l’objectiu de poder oferir aquesta confiança als nostres clients. Aquest protocol evidència un control sobre la càrrega microbiològica en qualsevol tipus d’establiment i / o activitat.

El protocol, a més, esta acompanyat per un procés de verificació i control amb l’objectiu d’evidenciar el seguiment d’aquest protocol i atorgant un segell als establiments / activitats que superin
el procés de verificació esmentat.

Aquest protocol pretén restablir la confiança dels nostres clients i lluitar contra les reticències socials a entrar a certs establiments per por de les infeccions i contagis.

Volem que qualsevol activitat pugui oferir una garantia als seus clients i també al seu personal per poder seguir desenvolupant l’activitat de la millor manera possible.

Requisits del Protocol

En l’elaboració d’aquest protocol s’han definit una sèrie de requisits que detallem a continuació.

1. Lideratge: La direcció del negoci ha de ser la principal interessada i compromesa amb la seguretat microbiològica dels seus negocis o establiments.

2. Anàlisi de Riscos i mesures de control: Determinació de perills, avaluació dels riscos així com dels punts / mesures de control.

3. Plans d’Acció i d’operació: aquests establiments han de tenir plans de control sobre instal·lacions i espais així com plans de control Organitzatius.

4. Monitorització de resultats. El seguiment ha de ser continu perquè el protocol tingui efectivitat.

Estructura Antiviral i Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control.

El protocol s’aborda des de dos punts de vista:

– Estructura Antiviral:

  • Resiliència dels Edificis contra epidèmies, pandèmies o contagis. Tenim en compte elements arquitectònics i de salut com la qualitat de l’aire i els espais oberts.
  • Mesures higièniques relacionades amb el “Contactless Concept”
  • Reacció davant de situacions de pandèmia.
  • Conscienciació i formació en nous hàbits.

– Anàlisi de Perills i punts de control sobre les instal·lacions i activitats.

  • Mesures de neteja
  • Mesures higienico sanitàries
  • Manteniment i neteja
  • Hàbits d’ús.

El protocol es dirigeix ​​a tot tipus d’espais amb afluència de gent que necessitin un protocol per donar la confiança necessària per poder realitzar les activitats amb la màxima normalitat possible: Establiments hotelers, centres comercials, restauració i oci, establiments comercials, centres educatius, oficines i espais de coworking, centres de logística i transports, entre molts altres.

Volem aprofitar aquest espai per agrair a la Patricia González Valcárcel, l’Elena Alvarez Fernandez i a l’Enric Nebot Teixidó el treball realitzat per poder oferir aquest protocol tan necessari a la societat.